Nemecko-slovenský odborný slovník
J
©  Stefan Ziegler 2011

Jahr

rok

über ein Jahr lang dlhšie ako jeden rok

Jahresabrechnung

ročné vyúčtovanie

 

Jahresabschlussadressat

 používateľ účtovnej závierky  (IAS)

 

Jahresabschlussbilanz

záverečná ročná bilancia

 

Jahresabschlussprüfung

audit ročnej závierky

 

Jahresbruttogehalt

ročný hrubý plat

 

Jahreseinkommen

ročný príjem

 

Jahresergebnis

hospodársky výsledok

 

Jahresgeld

peniaze požičiavané na 1 rok, ročný poplatok

Die Leute von Vatmaar mussten der Gemeindeverwaltung von Du Toitspan fünf Schilling Jahresgeld bezahlen.

Jahrespflichtleistung

počet povinne odpracovaných hodín za rok

 

Jahresrate

ročná splátka

 

Jahresüberschuss

hospodársky výsledok za účtovné obdobie (výsledovka) s prebytkom

Der Jahresüberschuss ist das positive Geschäftsergebnis (Gegensatz: Jahresfehlbetrag) eines Geschäftsjahres.

Jahresultimo

ročné ultimo

 

Jahresurlaub

riadna dovolenka

 

Jahresvergleich

porovnanie medziročné

 

jahreszeitlich bedingt

sezónne

 

Jahreszuwachsrate

ročná miera rastu

 

Jahrgangsstufe

 ročník (škola)

 

jahrzehntelang

dlhoročný

 

Jeton

žetón

 

Jubiläumstag

výročný deň

 

Jugendamt

úrad starostlivosti o mládež

 

Jugendstrafkammer

trestná komora pre mladistvých

 

Jugendwohnheim

domov mládeže

 

Justiziar

justiciár, právny poradca

Justiziar ist ein bei einer Behörde, Verband oder einem Unternehmen angestellter Jurist, der für seinen Arbeitgeber rechtsberatend tätig ist.

justiziell

súdne

justizielle Zusammenarbeit spolupráca súdov

Justizsekretär

súdny tajomník

 

Justizvollzugsanstalt

ústav na výkon väzby