Nemecko-slovenský odborný slovník
                                                       C

Card- Geschäft

predaj prostredníctvom úverových kariet

 

Carnet

karnet

 

CE Kennzeichen

značka zhody CE ("Conformité Européenne" )

 

CE Kennzeichnung

označenie zhody CE

 

CE Konformitätskennzeichnung

označenie zhody CE

 

Chancengleichheit

rovnosť šancí,  rovnosť príležitostí

 

 

 

 

Checkliste

kontrolný zoznam otázok

 

 

 

 

Closing

prevod vlastníctva (v zmluvách)

 

Codierung

kódovanie

Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren Harmonizovaný systém popisu a číselného kódovania tovaru

Coiffeurgewerbe

kaderníctvo a holičstvo

 

Coproduktionsvertrag

koprodukčná zmluva