Nemecko-slovenský odborný slovník
ekonomický, podnikovo-hospodársky, finančný, právny, sociálny
v ktorom nájdete to, čo ste inde nenašli

© Stefan Ziegler 2011

Deutsch-slowakisches Wörterbuch
aus den Bereichen Wirschaft, Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaftsrecht, Soziales, in dem Sie gerade das finden, was anderswo nicht zu finden war

© Stefan Ziegler 2011

Priebežne doplňovaný nemecko-slovenský slovník obsahuje pojmy predovšetkým z hospodárskej politiky, podnikového hospodárstva, finančníctva, účtovníctva, bankovníctva, zo sociálnej oblasti a hospodárskeho a procesného práva.  Najnovšie prírastky nájdete v jeho online verzii. Obsahuje špeciálnu terminológiu, základné pojmy v ňom nájdete len zriedka. Kliknutím na jednotlivé písmena sa dostanete k jednotlivých častiam. Pre vyhľadávanie v celom slovníku odporúčam online verziu.

Pripomienky a kritika vítané!!!


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Z
Kontakt:   Stefan Ziegler - 0905 973476 - ziegler@ziegler.sk